TYPO3 ELTS Terms and Conditions

1 Omfattning

Detta dokument beskriver leveranserna för ett utökat supportavtal för TYPO3 CMS 6.2.

Det definierar användarvillkoren för utökad support för att ge kunder mer tid att planera eller uppfylla migrering till TYPO3 CMS 7.6 eller TYPO3 CMS 8.

Den inledande tidsramen är planerad att förlänga supporten under ytterligare 2 år och slutar den 31 mars 2018 respektive 31 mars 2019. Den utökade supporten kan förlängas utöver den punkten, även om detta varken är planerat eller önskat vid denna tidpunkt.

1.1 Kundens åtagande

 • Kunden får läsaccess till en privat förvaringsplats som kan nås antingen via ett webbgränssnitt med användarnamn och lösenord eller via kommandotolken genom att tillhandahålla en offentlig SSH-nyckel.
 • Kunden förbinder sig att använda den angivna källkoden endast inom ramen för det paket som denna prenumererar på.
 • Kunden förbinder sig att inte avslöja och / eller utnyttja problem som är kända genom att ha tillgång till den privata förvaringsplatsen.

Brott mot dessa regler innebär att avtalet upphör.

1.2 Support-teamets åtagande

 • Teamet förbinder sig att leverera fixar som beskrivs nedan a.s.a.p.
 • Teamet förbinder sig att informera alla prenumeranter a.s.a.p. via e-post för att möjliggöra korrekt planering av utrullning
 • Teamet förbinder sig att använda de genererade tillgångarna till att supporta TYPO3 6.2 och överskottsmedel till ytterligare utveckling av TYPO3 CMS

1.3 Säkerhetspatchar

Säkerhetsproblem som har rapporterats eller fixats i de nuvarande TYPO3 CMS-versionerna (7.6 och 8) kommer bakåtportas till TYPO3 CMS 6.2 och görs tillgängliga på den privata förvaringsplatsen.
Se Kungörelse för mer detaljerad information.

Denna tjänst ingår i avtalet.

1.4 Webbläsarkompabilitet

Varje större release av följande webbläsare testas mot den senaste TYPO3-versionen med hjälp av en blandning av automatiserade test samt manuell testning:

 • Microsoft Internet Explorer 9+
 • Mozilla Firefox 34+
 • Google Chrome 41+ inkl. Google for Businesses
 • Apple Safari 5+ (Endast Mac)
 • Opera 11+

Teamet säkerställer att dessa webbläsare stöds av Backend of TYPO3 CMS 6.2.

Denna tjänst ingår i avtalet.

1.5 Support för tredjepartstillägg

Prioriterad support för tredjepartskod kan beställas av en kund och arbetsbelastningen beräknas av teamet.

Alla prenumeranter med detta avtal kommer att informeras om den förväntade arbetsbelastningen och problemet med tredjepartstillägget. På så sätt kan investeringen delas upp mellan kunder som är intresserade av att lösa problemet.

Alla kunder som sponsrar fixen får tillgång till en separat privat förvaringsplats som hostar respektive tredjepartstillägg.All customers sponsoring the fix will get access to a separate private repository hosting the respective 3d party extension.

En lista över alla antagna tredjepartstillägg kommer att finnas tillgänglig för alla kunder. Om en kund begär tillgång till en förvaringsplats han / hon inte hade tillgång till tidigare kommer kostnaden delas upp och återbetalas till övriga kunder i enlighet därmed.

Återbetalningen kan förvärvas på något av följande sätt:

 • Återbetalning till bankkonto efter avtalets slut (respektive 31 mars 2018 eller 31 mars 2019).
 • Återbetalning kan användas om en annan sponsring begärs. Samma regler som ovan gäller.
 • Återbetalning kan användas för att sponsra utvecklingen av TYPO3 CMS 8+

Denna tjänst ingår inte i supportplanen.

2 Kungörelse

Alla kunder och / eller deras respektive TYPO3-byråer kommer att underrättas vid följande tillfällen:

 • En säkerhetsincident har rapporterats eller hittats.
  Denna rapport kan innehålla en tidsram för att lösa problemet.
 • En säkerhetshändelse har åtgärdats och en ny patch är tillgänglig.
 • Webbläsarinkompatibiliteter har åtgärdats och en ny patch är tillgängligt.
 • Teamet har fått en sponsorsbegäran från tredje part och informerar alla kunder om en sponsringsmöjlighet.
 • Teamet har ändrat delar av sin infrastruktur och kunderna behöver informeras.
 • Avtalets tidsram har löpt ut / löper ut (respektive 31 mars 2018 eller 31 mars 2019).

3 Underhållsskript

Under vissa förutsättningar är det nödvändigt att tillämpa ändringar av inställningar inom TYPO3 CMS för att lösa ett säkerhetsproblem.

Teamet kommer att ge ut automatiserade uppdaterings- och migreringsskript där det är möjligt eller meningsfullt, tillsammans med solida instruktioner vad som behöver ändras och varför.