Partner FAQ

Frågor och Svar

Partner CTA

Vårt partnerprogram har olika partnernivåer för både utvecklings- och byråpartners: "Solution", "Business" och "Enterprise".

Solution-partner är avsedd för mindre byråer eller utvecklingsföretag, som genomför mindre projekt eller supportar större projekt med sitt arbete.

Business-partner är avsedd för medelstora byråer och projekt. Tumregel: Om du kan sätta upp till 5 personer att arbeta med ett enskilt kundprojekt, är det vad vi skulle kalla "medelstort".

Enterprise-partner är avsedd för stora företagsprojekt. Kan du sätta 20+ utvecklare på ett projekt? Har du erfarenhet av att integrera SAP eller Hybris-butiker med TYPO3? Kan du tillhandahålla hela team som arbetar uteslutande för en klient under flera år? Då kan Enterprise vara en nivå för dig.

När du uppfyllt kraven, är det såklart i slutändan ändå ditt eget beslut om vilken nivå du vill välja.

Med "högkvalitativa presentationer och sessioner" menar vi att du bör vara beredd att fylla talarplatser på TYPO3-evenemang, eller på icke-TYPO3-evenemang, och hålla presentationer om TYPO3. En session eller presentation i detta sammanhang kan innebära att man talar vid ett av de officiella eventen som TYPO3 Developer Days eller en session i ett barläger eller till och med en plats i ett lokalt användargruppevent - så länge det finns en tilldelad tidslucka för det och evenemanget är öppet för allmänheten (men kan kräva inträdesavgifter). Varaktigheten av samtalet spelar ingen roll och beror på evenemanget självt.

Ett bra kundcase består av tre delar: Uppgiften i sig, genomförandet och resultatet. Den första delen ska beskriva projektets omfattning och vad projektet hade för avseende att uppnå. Den andra delen ska beskriva hur det genomfördes och den sista delen ska sammanfatta resultatet (om möjligt med siffror, som t ex. ökade besök eller försäljning beroende på vad som var målet för projektet).

Längden på ett kundcase varierar, men bör inte vara mindre än 300 och inte mer än 700 ord.

En Partner Saticfaction Survey är en undersökning som görs flera gånger om året och samlar in feedback från alla partners om deras tillfredsställelse med partnerprogrammet. Det är tänkt att hjälpa oss att hålla partnerprogrammet så användbart som möjligt - för partners och för kunder. Undersökningar kommer att göras online, men kan kräva telefon- eller email-uppföljningar för djupgående feedback.

En tilläggsmodulsgranskning är en granskning av koden för en ensamstående tilläggsmodul, som utför av TYPO3 GmbH.

Läs mer om TYPO3 tilläggsmodulsgranskning på produktsidan.

En projektgranskning är en granskning av ett projekt, som utförs av TYPO3 GmbH-teamet.

Läs mer om granskning på motsvarande produktsida.

Vissa partnernivåer kräver att byrån har minst ett SLA (och granskade projekt). Det innebär att byrån måste ha minst en kund som har TYPO3 GmbH SLA som en del av sitt supportavtal med byrån. Vårt resonemang är att en partner på en viss nivå ska ge sina kunder support så nära kärnan som möjligt, vilket förser kunden med snabba lösningar och ge oss feedback från kunden så att vi kan säkerställa kontinuerligt hög kvalitet på våra tjänster och produkten.

Den största skillnaden mellan fullservicebyråpartners och utvecklingspartners är att fullservicepartner kan erbjuda den potentiella kunden alla tjänster kring ett webbprojekt, inklusive design, användbarhetstjänster, konceptarbete och marknadsföring på nätet. Utvecklingspartner å andra sidan, tillhandahåller tekniska lösningar, de implementerar koncepten och bygger webbplatsen, men lämnar de relaterade tjänsterna som online-marknadsföring till andra.

Partnerprogrammet startar i mars 2017.

För att bli partner måste du ha ett visst antal certifierade anställda, så vi kan försäkra kunder att ni har den kompetens de behöver. Inte alla dessa certifieringar kan tas på nätet just nu och erbjuds endast på speciella evenemang, till exempel certiFUNcation day. Men oroa dig inte - även om du inte kan göra det på plats, kan du fortfarande bli en partner. Först och främst kan du vara säker på att certifieringsgruppen arbetar hårt för att tillhandahålla alla certifieringar online. För det andra behöver du bara ha certifieringar tillgängliga online för att bli partner - och du har 6 månader på dig att klara dem efter att de blivit tillgängliga.

Om du vill bli partner, men du inte uppfyller certifieringsvillkoren ännu, kan du fortfarande ansöka. Först och främst kan du börja i en av de nedre nivåerna och arbeta dig uppåt. Men det finns ett annat sätt: Efter din ansökan, har du 6 månader att uppfylla certifieringsvillkoren - och det gäller endast de som redan finns tillgängliga online. I skrivande stund är utvecklarcertifieringen till exempel inte tillgänglig online - det betyder att det är mycket svårt att få certifierade utvecklare om du befinner dig utanför Europa. Om du vill bli en partner, där det krävs certifierade utvecklare, kräver vi endast att detta uppfylls upp till 6 månader efter att certifieringen är tillgänglig online. Vi kommer att hantera din partneransökan som en avsiktsförklaring och lita på att du uppfyller kravet så snart som det är möjligt.

En officiell partner behöver ha en viss mängd certifierade anställda. Mängden beror på partnernivå och typ, samt det totala antalet anställda inom det området.

Till exempel:

  • kravet är att ha 50% certifierade integratörer
  • att du har 10 anställda totalt, som arbetar som integratörer
  • 50% av dessa 10 måste vara certifierade = 5 certifierade integratörer
  • Anställda som inte arbetar i det området, påverkar inte antalet certifierade anställda

Varje partner måste vara medlem i TYPO3 Association. För att redogöra för de olika medlemsnivåerna krediteras dessa medlemskap mot partneravgifterna. För Enterprise-partnernivån, krediteras medlemskap med 100%. Det innebär att hela medlemsavgiften för TYPO3 Association, kan dras från partneravgiften.

Ett annat exempel:

För att en Association-silvermedlem, som vill uppnå en fullservicepartnernivå, är rabatten 40% av medlemsavgiften (som i skrivande stund motsvarar 600 euro).

Din kund vill stödja Open Source Eco-systemet, genom att betala supportavgiften för Open Source, tack vare dina förklaringar. Grattis! Eftersom att du är den som är i unik kontakt med din kund och vi inte vill "inkräkta" på den positionen, skickar du en faktura till dem för avgiften och kontaktar oss. Vi skickar då en faktura till dig och investerar pengarna i TYPO3-projektet.

Partners måste inkludera en valfri "Open Source Community Support"-post, på 2%, i sina TYPO3-relaterade erbjudanden. Denna post är valfri för kunden att välja. TYPO3 är ett kraftfullt system vilket utvecklas och erbjuds som Open Source. Med denna post vi vill engagera kunderna - att uppmana dem att be om bakgrunden till posten och ge byrån möjlighet att förklara om Open Source-konceptet och fördelarna. Även om kunderna inte bestämmer sig för att bidra - ökar samtalet i sig medvetenheten om öppen källkod i allmänhet, stärker ekosystemet och gynnar projektet på lång sikt.

För officiella partners är fakturaposter som "Open Source Support" obligatoriska för alla erbjudanden, men valfria för kunden att välja. "På alla erbjudanden" betyder i detta fall alla erbjudanden för nya TYPO3-relaterade projekt.

  • Om du skapar ett nytt TYPO3-projekt - är det obligatoriskt.
  • Om du i ett projekt kombinerar TYPO3 med t ex. ett ecommerce-system - är det obligatoriskt.
  • Om du skapar ett projekt som inte har någon anknytning till TYPO3 - som att t ex. utveckla en mobilapp - behöver du inte inkludera fakturaposten.

Have another question?