Djupgående Projektgranskning

Projektgranskning

Om du vill ta det ett steg längre än Grundläggande granskning, kan ditt projekt genomgå en mer grundlig granskning. Denna typ av granskning plockar isär ditt projekt bit för bit. Utöver alla kriterier i den Grundläggande granskningen fokuserar vi även på faktorer som:

  • Uppgraderingsbarhet tilläggsmoduler
  • Prestanda
  • Underhållsmöjlighet
  • Testa kapacitet
  • Distributionsstrategi
  • Plattformsoberoende
  • Skalbarhet

Säkerhetsrevisioner är en del för sig och kan bokas utöver en granskning om det behövs.

Request an offer for an in-depth project review

Your Data
Your Project

We will contact you to talk about organizational details like project access directly. You don't have to provide any credentials now.