TYPO3 Högutbildningspaket: Omfattande Webbplatser - Snabbt, Enkelt och Prisvärt

Högskolewebbplatser kräver en sofistikerad arkitektur som kan hantera en mängd olika utmaningar dagligen. Några av dessa utmaningar är driftstyrning, distrubuera en mångsidig uppsättning av innehåll till besökare och samtidigt fungerar som en plattform för potentiella studenter och potentiella affärspartners.

TYPO3 Högutbildningspaket är speciellt utformat för att tillgodose de krav som ställs på institutioner inom denna sektor. Paketet är baserat på Europas ledande enterprise innehållshanteringssystem "TYPO3". Högutbildningspaketet innehåller skräddarsydda funktioner, förkonfigurerade inställningar och en unik femårig garanti som består av regelbundna uppdateringar, en service hotline och hjälper till att upprätthålla den långsiktiga utvecklingen av TYPO3.
Detta syftesbyggda "allt-i-ett"-paketet ger en kostnadseffektiv plattform som är säker, tillgänglig och alltid uppdaterad.

Feel the difference

Easy to manage in the day-to-day business. TYPO3 is easy to handle without programming knowledge. Quick implementation, optimized workflows and smart administration features. Improve your staff's web experience.

Digital campus

Attract and retain students with innovative tools. Engage students with state-of-the-art CMS features. Today's students expect web based systems to enhance collaboration and align with their digital experience of the world. By introducing the TYPO3 Higher Education Package your campus can help attract and retain digital natives, save faculty members significant amounts of time, and reduce operational costs.

Safe & smart  

With a strong focus on functionality and productive workflow, the TYPO3 Higher Education Package offers an easy way to create a secure environment running parallel to the public visible website. It supports the community and enhances collaboration. It's the easiest way to support students and meet the needs of faculties and administration.

Thinking ahead

Take advantage of features that higher education institutions need the most. “Multi-language” options in both front- and backend. Professional technical support for at least 5 years guaranteed.

Implementation

 • snabb och enkel implementering

 • funktioner som högre utbildningsinstanser behöver

 • uppdaterbar, anpassningsbar och utbyggbar

 • flerspråkig i både frontend och backend

 • professionell support i minst fem år

 • enkelt att underhålla

 • regelbundna säkerhetsuppdateringar

Användbarhet

 • snabb implementation för hela projekt

 • fullständig frihet i struktur och utseende

 • enkelt att hantera utan programmeringskunskap

 • alla TYPO3s fördelar

 • enkelt underhåll och hantering

Oberoende

 • helt individuell design och fortsatt utveckling
  (design och menynavigation är expanderbar)

 • teknisk support oberoende via vilken TYPO3 tjänsteleverantör eller in-house

 • inga kontraktsmässiga begränsningar

 • deltagande i beslutsfattande om fortsatt utveckling

Kostnader

 • låga installations- och driftskostnader

 • avsevärt reducerad projekts- och utvecklingstid

 • baserat på öppen källkod, inga avgifter för CMS eller licenser

 • låg totalkostnad för ägandeskap

 • säkrad livstid för webbplatsen

 • låga kostnader för utbildning och underhåll

We are there for you

You can decide how we improve the Higher Education Package. Every user is entitled to vote and help us decide which new features to develop and how they should be prioritized.  TYPO3 CMS is an Open Source Enterprise Content Management System with a large global community in the Higher Education community, backed by approximately 900 members of the TYPO3 Association.

Hjälp till att förbättra Högutbildningspaketet

TYPO3 Högutbildningspaket har två separata team som underhåller produkten. Högutbildningspaketet fokuserar på att utveckla specifika funktioner för högutbildningsmarknaden, inklusive Shibboleth loginfunktionalitet och flera andra gränssnitt till befintliga system. Utöver detta får Högutbildningspaketet alla uppdateringar och funktioner som utvecklas och släpps ut för TYPO3s kärna.

Varje användare kan delta och bidra till Högutbildningspaketet. Feedback uppmuntras och varje användare har rätt att rösta och hjälpa till att bestämma vilka nya funktioner som utvecklas och bestämma hur de prioriteras. Under året görs en lista över planerade projekt, tillgänglig för användarna och en omröstning sker. Funktionerna med det högsta antalet röster får högre prioritet.

Higher educational institutions using TYPO3

Suitable for all higher educational use cases: TYPO3 is used worldwide as a CMS solution for higher educational institutions.
Curious? Check out the demo website!