TYPO3 Högutbildningspaket: Oberoende

TYPO3 Högutbildningspaket erbjuder ett komplett utbud av alternativ för anpassning, vare sig det handlar om design av layouten, utöka systemet eller vidareutvecklar webbplatsen. Som tjänsteleverantör demonstrerar du direkt din kompetens inom universitetsprojekt baserat på användningen av grundpaketet. Du drar nytta direkt av kunskapen om nya funktioner och kan tjäna alla universitet eller högskolor bra när det gäller kvalitet.

Oberoende design

Universitet och andra högre utbildningsinstitut som väljer TYPO3 Högutbildningspaket är helt oberoende vid utformningen av deras hemsida. Naturligtvis kan användarna välja egna designmallar för att t.ex. ha en navigering av eget val eller olika sidlayouter. Dessutom kan tilläggsmoduler integreras för att implementera specifika funktioner.

 

Språkoberoende

Globaliseringsprocessen har förändrat kraven på marknaden för utbildning. En närvaro på nätet måste kunna tjäna en global publik på många språk. TYPO3 har flerspråksstöd integrerat som en kärnfunktionalitet, som inkluderar en språkväljare i frontend och backend.

TYPO3 Högutbildningpaket är tillgängligt öve hela världen för alla universitet och högskolor. Det är den optimala lösningen för att skapa webbplatser för högre utbildning på över 40 språk.

Välj din egen tjänsteleverantör

Att utforma och vidareutveckla den underliggande distributionen, kan göras antingen av universitetet själv eller genom att anlita någon av tjänsteleverantörerna på marknaden. Eftersom att många webbbyråer är specialiserade på TYPO3-utveckling, blir kunderna inte låsta in i en viss leverantörs teknik.

Inköp av TYPO3 Högutbildningspaket ger innehavaren rösträtt. En gång i månaden kan de rösta vilka nya funktioner de skulle vilja se avslutade först. Naturligtvis gäller detta också för dig som tjänsteleverantör.

Ekonomiskt oberoende

TYPO3 Högutbildningspaket bygger på öppen källkod, vilket ger operativt oberoende från kommersiella leverantörer av egna lösningar på lång sikt. Underhållsgarantin omfattar minst fem år, vilket ger användarna oberoende när det gäller ekonomi och företag.

Attraktiva Villkor och Möjligheter för Facilitatorer och Affärspartners

Implementation

TYPO3 högutbildningspaket erbjuder ett komplett utbud av alternativ för anpassning, vare sig det handlar om att designa layouten, utöka systemet eller vidareutvecklar webbplatsen.

Användbarhet

Starta dina projekt snabbt och med hög kvalitet. Med TYPO3 Högutbildningspaktetet enkelt placera, redigera och distribuera alla typer av innehåll, av vilken storlek som helst.

Kostnader

Dina investeringar hålls till ett minimum. TYPO3 Högutbildningspaket minskar lagd tid för koncept- och utvecklingsarbete och minskar hela projektets totala finansiella fotavtryck.

Curious? Check out the demo website!