TYPO3 Högutbildningspaket: Implementation

Din webbplats installeras snabbt och enkelt. TYPO3 Högutbildningspaket bildar ett "yttre skal" runt "kärnan" av TYPO3. På så sätt drar du nytta av alla TYPO3s funktioner och tar emot förkonfigurerade funktioner som är utformade för att uppfylla kraven från universitet och högskolor. Baserat på detta skapar du din närvaro på nätet individuellt och oberoende.

Innehåller många funktioner som universitet och högskolor behöver

TYPO3 högutbildningspaketet är en dynamisk produkt. Det innebär att det kontinuerligt utvecklas för att ge nya, avancerade funktioner som du kan använda direkt - och efter en engångsinvestering skördar du fördelarna under hela kontraktsperioden. Den kommer att ha följande funktioner:

 • olika sidmallar

 • olika navigationselement

 • mikrosajter för institut, fakulteter etc.

 • sökfunktion

 • nyheter

 • datum

 • användaradministration, anslutning till LDAP och Shibboleth

 • register över personer

 • översikt över studieprogram

 • stöd för flera språk

 • interna områden (intranät)

 • central anslutning till HIS (i samarbete med HiS eG)

(Du kan hitta en lista med alla funktioner här.)

Anpassning

Till skillnad från andra innehållshanteringssystem (CMS), är justering av inställningar - t.ex. logotyp, färger eller teckensnitt - lätt att göra utan någon programmeringskännedom alls och utan att behöva byta mallar eller SCSS-filer.

Dessutom kan du använda egna designmallar för att implementera t.ex. en annan menynavigering eller sidlayout. Dessutom kan du integrera dina egna tilläggsmoduler för att ge så många och varierade specifika funktioner som du behöver.

Levande stilguide

Vill du ändra en knapp? Anpassa färger? Prova typstorlekar? Inga problem. Paketet kommer med en stilguide och att ändra utseendet kan göras när som helst, av vem som helst, utan någon programmeringskännedom alls. Vill du ha ett unikt och distinkt utseende? Inga problem. Stilguiden ger vägledning om vilka element som generellt behöver skapas och hur man bäddar in dem.

 

Omfattande Dokumentation

En mycket detaljerad dokumentation för redaktörer, administratörer och utvecklare levereras med detta paket. Den stöder med att använda paketet och möjliggör anpassning av mallar eller att lägga till funktioner utan att behöva söka. Dokumentationen kompletteras med en omfattande levande stilguide för de enskilda applikationerna. Detta är unikt för ett CMS!

 

Riktlinjer för redaktörer

De implementerade egenskaperna är utformade för att guida redaktörer genom sitt arbete. Mallar/sidmallar, innehåll och navigeringselement erbjuder så mycket flexibilitet som behövs, samtidigt som du behåller en konsekvent design på hela webbplatsen.

Bland annat inkluderar det att använda fasta sidmallar och begränsar alternativen för att visa innehållselement.

Full skalbarhet

Grundpaketet kan uppdateras och anpassas. Det innehåller redan viktiga tilläggsmoduler och vidareutveckling av dem. Framtida ändringar kommer inte att göras i själva paketet, utan i ett extra paket. Dokumentationen innehåller exempel på anpassning (bästa praxis) som hjälper till att integrera uppdateringarna så enkelt och smidigt som möjligt.

Dessutom möjliggör TYPO3 en modulär utvidgning av utbudet av funktioner, genom att du kan lägga till funktionella kalendrar, verktyg för att tillhandahålla media- och kommunikationsplattformar och mycket, mycket mer. Dessa tillägg finns tillgängliga utan kostnad i TYPO3 Extension Repository (TER).

Driftstillförlitlighet garanteras även i situationer med en stor ökning av antalet webbplatser och innehåll, eller när höga trafiknivåer genereras. Dessutom kan system som SAP, HIS, FACT eller SharePoint integreras via ett API.

Flerspråkigt stöd för frontend och backend

Utbildningsmarknaden är idag en global marknad och att ha en flerspråkig webbplats ligger till grund för framgång. TYPO3 levereras med inbyggda, viktiga funktioner för att skapa och leverera flerspråkiga webbplatser med användarvänliga funktioner för visning av innehåll på olika språk i frontenden, samt hantering av backend på flera språk med funktioner som innehållsöversättning sida vid sida.

Tillgänglighet

Nuvarande tillgänglighetskrav är uppfyllda för att säkerställa tillgång till alla potentiella användare.

Professionell Långtidssupport (LTS)

TYPO3 Högutbildningspaket är en bra grund för att din webbplats ska fungera stabilt på lång sikt och det kommer med ett täckande underhåll i fem år. På så sätt får du det bästa av två världar: TYPO3 Långtidssupport (LTS) samt underhåll och skydd av TYPO3 Högutbildningspaket inklusive alla levererade tilläggsmoduler.

Enkel utveckling

Universitets- och högskolans webbplatser som körs på TYPO3 Högutbildningspaket behöver väldigt lite underhåll och tekniskt support. Valet är ditt att drifta TYPO3 i ditt eget datacenter eller hos en extern tjänsteleverantör. Tillgång till TYPO3 Högutbildningspaket innehåller åtkomst till alla produkttillägg som läggs till månad för månad.

Bästa möjliga säkerhet

TYPO3 Högutbildningspaket ger bästa möjliga skydd mot attacker från tredje part på systemet. Säkerhetsuppdateringar tillhandahålls omedelbart och med jämna mellanrum, ofta genom att följa upp feedback från TYPO3-gemenskapen och i nära samarbete med TYPO3 Security Team.

Användbarhet

Starta dina projekt snabbt och med hög kvalitet. Med TYPO3 Högutbildningspaktetet enkelt placera, redigera och distribuera alla typer av innehåll, av vilken storlek som helst.

Kostnader

Dina investeringar hålls till ett minimum. TYPO3 Högutbildningspaket minskar lagd tid för koncept- och utvecklingsarbete och minskar hela projektets totala finansiella fotavtryck.

Oberoende

TYPO3 Högutbildningspaket erbjuder ett komplett utbud av alternativ för anpassning, vare sig det utformar layouten, utöka systemet eller vidareutvecklar webbplatsen.