Farmakologiska produkter med TYPO3

"Medas vision är att bli ett världsledande specialfarmaföretag med fokus på hållbar och lönsam tillväxt för att ge värde för våra patienter, aktieägare och andra intressenter."

Website, Responsive, Multisite

Respiration, Dermatology, Pain products

Samandrag

MEDA är ett världsledande specialfarmaföretag med fokus på hållbar och lönsam tillväxt för att ge värde för våra patienter, aktieägare och andra intressenter. Vi strävar efter att vara ett snabbt växande, innovativt företag som är öppet för olika typer av kommersiella modeller och som kommer att vara marknadsledande inom vissa terapiområden med receptbelagda och OTC-produkter. Vi tror att vi bäst kan uppnå detta genom att vara oberoende. Vi är dedikerade till att tillhandahålla produkter som tjänar samhället genom att öka individens välbefinnande och livskvalitet. Som företag är vårt mål att attrahera de bästa talangerna och belöna våra anställda för enastående prestanda. Att behålla vårt utmärkta rykte är avgörande för oss.

 

Vision & Uppdrag

Meda strävar efter att vara ett snabbt växande, innovativt företag som är öppet för olika typer av kommersiella modeller och som kommer att vara marknadsledande inom vissa terapiområden med receptbelagda och receptfria (Cx och OTC) produkter. Vi är dedikerade till att tillhandahålla produkter som tjänar samhället genom att öka individens välbefinnande och livskvalitet. Som ett företag är vårt mål att attrahera de bästa talangerna och belöna våra anställda för enastående prestanda. Att behålla vårt utmärkta rykte är avgörande för oss.

 

Försäljning & Marknadsföring

Medas försäljnings- och marknadsorganisation präglas av en effektiv struktur där de anställda i allmänhet har en hög utbildningsnivå. Vår försäljnings- och marknadsorganisation spänner över hela Europa och USA, liksom ett växande antal tillväxtmarknader och finns för närvarande i över 60 länder.

 

Utanför Sverige har expansionen skett både organiskt och genom förvärv. Försäljning och marknadsföring är viktiga processer vid integrationen av ett förvärv, eftersom framgång beror på att det förvärvade företaget och dess produkter snabbt integreras och kommersialiseras enligt Meda-modellen.

Gallery & Features

All Case Studies