TYPO3 Higher Education Package: Kostnader

Your investments are kept to a minimum. The TYPO3 Higher Education Package reduces time spent on conceptual and development work and lowers the overall financial footprint of the entire project.

Inga avgifter för CMS eller licenser

TYPO3 är öppen källkod. Det tillkommer inga extra kostnader för själva hemsidesverktyget (CMS), plattformen eller tilläggsmodulerna i grundsystemet för TYPO3.

 

Låga baskostnader för installation och drift

Innehållsplan, konceptuell design och det tekniska genomförandet av en högskolewebbplats kräver vanligtvis minst 140 projektdagar. TYPO3-programmet för högre utbildning innehåller implementeringstjänster som hjälper dig att effektivt rulla ut dina lösningar och spara upp till 40 projektdagar.

 

Låg totalkostnad för ägandeskap

En högskolewebbplats baserad på TYPO3 högutbildningspaket kräver mindre tekniskt underhåll, eftersom det överensstämmer med TYPO3s best-practice kodningsstandarder och är därför alltid uppdaterbar. Underhållskostnaderna är motsvarande låga. Tack vare den intuitiva användbarheten, är även kostnaderna för utbildningspass och underhållstjänster relativt låga.

 

Märkbart minskad utvecklingstid

Vid leverans, sparar TYPO3 högutbildningspaket minst fyra veckors arbete. Tid som inte behöver investeras i ett grundläggande koncept och genomförande av grundläggande funktioner. Baserat på paketet, kan modifieringen påbörjas utan dröjsmål. Systemet är omedelbart redo för användning, och med mindre anpassningar kan det även lanseras inom några veckor.

 

Kontinuerlig utveckling ingår

Den så kallade tekniska skulden undviks genom fortlöpande raffinering och att utöka funktionaliteten. Dessutom levereras nya tilläggsmoduler regelbundet, utan extra kostnader. Alla de nya tilläggsmodulerna är som standard tillgängliga vid leverans till alla användare av TYPO3s högutbildningspaket. Genom att tillhandahålla dessa kostnadsfria funktionella tilläggsmoduler är uppföljningskostnaderna avsevärt reducerade på lång sikt.

 

Omfattande tjänster ingår

Serviceavtalet (SLA) ökar livslängden för din webbtillgänglighet. Tekniskt underhåll är garanterat i minst fem år. Tidskrävande och dyr support är inte längre ett problem, eftersom att paketet levereras med en mycket detaljerad dokumentation för redaktörer, administratörer och utvecklare, samt den omfattande levnadsguiden för de enskilda applikationerna. Båda är unika för ett CMS!

 

Säkerhet

Till följd av den kontinuerliga utvecklingen och de regelbundna uppdateringarna av både TYPO3-kärnan och dess tilläggsmoduler, är behovet av att annars vanliga och ofta mycket tidskrävande säkerhetsåtgärder reducerat till ett minimum. Säkerhetsgap stängs omedelbart och systemet och dess tilläggmoduler förbättras ständigt.

 

Partnerprogram

Högskolor, tjänsteleverantörer, som t ex. TYPO3-byråer, samt andra mjukvaruleverantörer kan bli utvecklingspartners. De drar nytta av det direkta partnerskapet, har tillgång till den mest aktuella koden och får påtagliga konkurrensfördelar på grund av kunskap om produkten. Investeringar minskar på grund av samverkan om produkten, integrering av tillägsmoduler och tillhandahållande av tjänster.

 

TYPO3 Högutbildningspaket för en institution

 • Engångsbetalning för att få den senaste versionen av TYPO3 Högutbildningspaket 4,800.00 € exklusive moms. Detta inkluderar 1 års uppdateringar. Det kan också kombineras i 2 år (9,000.00 €), 3 år (12,600.00 €), 4 år (15,600.00 €) och 5 år (18,000.00 €).

 • Att köpa paketet under flera år gör det möjligt att dra nytta av uppdateringar, uppgraderingar och garanti för vidareutveckling.

Högutbildningspaketet inkluderar:

 • Avancerad CMS-installation med skräddarsydda funktioner.

 • Åtkomst till kodförvaret för Högutbildningspaketet med alla de senaste funktionerna och bugfixar för den förvärvade uppdateringsperioden.

 • Garanti för vidareutveckling av Högutbildningspaketet för den förvärvade uppdateringsperioden (så länge den underliggande TYPO3-versionen är under den utökade supportperioden).

 • Inklusive TYPO3 Long Term Support (ELTS) för den förvärvade uppdateringsperioden.

 •  

TYPO3 Högutbildningspaket för två institutioner

 • Engångsbetalning för att få den senaste versionen av TYPO3 Högutbildningspaket 8 400,00 € exklusive moms. Detta inkluderar 1 års uppdateringar. Det kan också kombineras i 2 år (15.600,00 €), 3 år (21 600,00 €), 4 år (26 400,00 €) och 5 år (30 000,00 €).

 • Att köpa paketet under flera år gör det möjligt att dra nytta av uppdateringar, uppgraderingar och garanti för vidareutveckling.

Högutbildningspaketet inkluderar:

 • Avancerad CMS-installation med skräddarsydda funktioner.

 • Åtkomst till kodförvaret för Högutbildningspaketet med alla de senaste funktionerna och bugfixar för den förvärvade uppdateringsperioden.

 • Garanti för vidareutveckling av Högutbildningspaketet för den förvärvade uppdateringsperioden (så länge den underliggande TYPO3-versionen är under den utökade supportperioden).

 • Inklusive TYPO3 Long Term Support (ELTS) för den förvärvade uppdateringsperioden.

TYPO3 Högutbildningspaket Partner

 • Högutbildningspaketet för upp till 15 olika institutioner

 • Engångsbetalning för att få den senaste versionen av TYPO3 Högutbildningspaket 14 400,00 € exklusive moms. Detta inkluderar 1 års uppdateringar. Det kan också kombineras i 2 år (26 400,00 €), 3 år (36 000,00 €), 4 år (43 200,00 €) och 5 år (49 000,00 €).

 • Att köpa paketet under flera år gör det möjligt att dra nytta av uppdateringar, uppgraderingar och garanti för vidareutveckling.

Högutbildningspaketet inkluderar för Partners:

 • Avancerad CMS-installation med skräddarsydda funktioner.

 • Åtkomst till kodförvaret för högutbildningspaketet med alla de senaste funktionerna och bugfixar för den förvärvade uppdateringsperioden.

 • Garanti för vidareutveckling av högutbildningspaketet för den förvärvade uppdateringsperioden (så länge som den underliggande TYPO3-versionen under den utökade långa stödperioden).

 • Inklusive TYPO3 Long Term Support (ELTS) för den förvärvade uppdateringsperioden.

 • Ditt företag kommer att namnges på typo3.com-webbplatsen som en paketpartner

 • Exklusiva rättigheter till högutbildningsleads

Erbjudande

Årsavgiften kan minskas genom att tillhandahålla en bindande utvecklingsservice. Partnern måste uppfylla följande villkor och utvecklaren som görs tillgänglig måste ge bevis på:

 • TYPO3 certifiering för integratör eller utvecklare

 • minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat med TYPO3

 • åtagande att förse med specialister som avtalats i förväg

 • uppfyllande med de definierade kodstandarderna

 • uppfyllande av Definitionen Done, inklusive testning

Händelseförloppet sker enligt följande: Partnern (detta kan även vara en byrå) föreslår en funktion och definierar den ansträngning som krävs för utveckling. Tillsammans med produktägaren (PO), beslutar Högutbildningspaketes Core Team om antagande av förslaget och utdelar ett anbud.

Implementation

TYPO3 högutbildningspaket erbjuder ett komplett utbud av alternativ för anpassning, vare sig det handlar om att designa layouten, utöka systemet eller vidareutvecklar webbplatsen.

Användbarhet

Starta dina projekt snabbt och med hög kvalitet. Med TYPO3 Högutbildningspaktetet enkelt placera, redigera och distribuera alla typer av innehåll, av vilken storlek som helst.

Oberoende

TYPO3 Högutbildningspaket erbjuder ett komplett utbud av alternativ för anpassning, vare sig det utformar layouten, utöka systemet eller vidareutvecklar webbplatsen.